Open menu

Colpas PensioenConsultancy

Colpas PensioenConsultancy
Specialist op het gebied van pensioenconsultancy en werknemerscommunicatie

Over Colpas PensioenConsultancy

Overtuiging, expertise en eenvoud zijn drie kenmerken waar Colpas PensioenConsultancy voor staat. Met een zeer ruime ervaring op het gebied van zakelijke pensioendienstverlening en medewerkers die het belang van de klant in elke situatie voorop stellen, is Colpas PensioenConsultancy een toonaangevend adviseur voor werkgevers.

Kenmerkend voor ons is de overtuiging dat pensioen voor onze relaties een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde moet zijn. Pensioen is meer dan alleen een kostbare uitkering voor ‘de oude dag’. Een transitie naar een waardevolle arbeidsvoorwaarde is nodig omdat de overheid ook steeds meer verantwoordelijkheden bij werkgever en werknemer legt. Indien het pensioen als waardevol wordt gezien, dan is hij/zij ook eerder geneigd zelf maatregelen te nemen.

Onze expertise, met jarenlange kennis en ervaring bij verschillende grote pensioen adviesorganisaties, zorgt ervoor dat wij de markt goed kennen. Dit zorgt er ook voor dat wij weten wat de mogelijkheden zijn en daardoor daadkrachtig kunnen optreden. Wij bemiddelen bij verzekeraars en pensioenfondsen, om de belangen van onze relaties te behartigen. Dat zijn soms pittige onderhandelingen, maar we komen in redelijkheid wel altijd tot een oplossing met deze partijen.

Eenvoud is wellicht de grootste kracht van Colpas PensioenConsultancy. Pensioen wordt vaak veel te ingewikkeld gemaakt. In de communicatie naar de medewerkers wordt de pensioenmaterie vertaald naar begrijpelijke tekst. Wij vertalen de wirwar van verschillende “pensioenpotjes” naar een begrijpelijk inkomensplaatje voor de werknemer, zodat duidelijk is op welk (netto) inkomen vanaf bijvoorbeeld de AOW-gerechtigde leeftijd de werknemer kan rekenen.

Schouten Zekerheid

Colpas PensioenConsultancy behoort tot de Schouten Zekerheid groep. Meer informatie kunt u vinden op de website van Schouten Zekerheid en dit artikel.

Zowel Colpas PensioenConsultancy als Schouten Zekerheid hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij en onafhankelijk is onze advisering.

Dienstenwijzer en algemene voorwaarden

In onze dienstenwijzer hebben wij onze dienstverlening vastgelegd. In de dienstenwijzer staat onder andere omschreven wat u, als relatie, van ons kunt verwachten op het gebied van onze werkwijze, onze verzekeringsproducten en onze beloning. Ook staat omschreven wat wij van u, als relatie, verwachten. Op verzekeringen zijn polisvoorwaarden van toepassing. Voor overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening hanteren wij bovendien algemene voorwaarden.

Ons beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het een positieve bijdrage levert aan Colpas PensioenConsultancy als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast is ons beloningsbeleid gericht op de lange termijn en niet op het stimuleren van korte termijn resultaten, welke zouden kunnen resulteren in het aangaan van ongewenste risico’s en/of handelen in strijd met het belang van de relatie of de eigen onderneming. Een beloningsbeleid gericht op de lange termijn past ook binnen onze missie. Wij bieden onze medewerkers een marktconform vast salaris. Het functioneren van onze medewerkers wordt beoordeeld op integer, solide en klantgericht handelen. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerkers bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren. Dit geldt dan voor alle medewerkers en is gelukkig eerder regel dan uitzondering. Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat onze medewerkers niet geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen als gevolg van hun beloning.

Naast de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren, komen de functiegroepen adviseurs en de directie, in aanmerking voor een variabele beloning. De opzet van deze variabele beloning is gebaseerd op het behalen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen en is gemaximeerd op basis van de wettelijke regels conform het Besluit Gedragsregels Financiële Dienstverlening (Bgfo). Op basis van dit beloningsbeleid kunnen ook de medewerkers van Colpas PensioenConsultancy binnen deze functiegroepen delen in het succes van onze organisatie, terwijl tegelijkertijd de regels voor een beheerst beloningsbeleid worden gewaarborgd.

Behoefte aan een persoonlijke kennismaking?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.