Open menu

Colpas PensioenConsultancy

Colpas PensioenConsultancy
Specialist op het gebied van pensioenconsultancy en werknemerscommunicatie

Over Colpas PensioenConsultancy

Overtuiging, expertise en eenvoud zijn drie kenmerken waar Colpas PensioenConsultancy voor staat. Met een zeer ruime ervaring op het gebied van zakelijke pensioendienstverlening en medewerkers die het belang van de klant in elke situatie voorop stellen, is Colpas PensioenConsultancy een toonaangevend adviseur voor werkgevers.

Kenmerkend voor ons is de overtuiging dat pensioen voor onze relaties een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde moet zijn. Pensioen is meer dan alleen een kostbare uitkering voor ‘de oude dag’. Een transitie naar een waardevolle arbeidsvoorwaarde is nodig omdat de overheid ook steeds meer verantwoordelijkheden bij werkgever en werknemer legt. Indien het pensioen als waardevol wordt gezien, dan is hij/zij ook eerder geneigd zelf maatregelen te nemen.

Onze expertise, met jarenlange kennis en ervaring bij verschillende grote pensioen adviesorganisaties, zorgt ervoor dat wij de markt goed kennen. Dit zorgt er ook voor dat wij weten wat de mogelijkheden zijn en daardoor daadkrachtig kunnen optreden. Wij bemiddelen bij verzekeraars en pensioenfondsen, om de belangen van onze relaties te behartigen. Dat zijn soms pittige onderhandelingen, maar we komen in redelijkheid wel altijd tot een oplossing met deze partijen.

Eenvoud is wellicht de grootste kracht van Colpas PensioenConsultancy. Pensioen wordt vaak veel te ingewikkeld gemaakt. In de communicatie naar de medewerkers wordt de pensioenmaterie vertaald naar begrijpelijke tekst. Wij vertalen de wirwar van verschillende “pensioenpotjes” naar een begrijpelijk inkomensplaatje voor de werknemer, zodat duidelijk is op welk (netto) inkomen vanaf bijvoorbeeld de AOW-gerechtigde leeftijd de werknemer kan rekenen.

Schouten Zekerheid

Colpas PensioenConsultancy behoort tot de Schouten Zekerheid groep. Meer informatie kunt u vinden op de website van Schouten Zekerheid en dit artikel.

Zowel Colpas PensioenConsultancy als Schouten Zekerheid hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij en onafhankelijk is onze advisering.

Dienstenwijzer en algemene voorwaarden

In onze dienstenwijzer hebben wij onze dienstverlening vastgelegd. In de dienstenwijzer staat onder andere omschreven wat u, als relatie, van ons kunt verwachten op het gebied van onze werkwijze, onze verzekeringsproducten en onze beloning. Ook staat omschreven wat wij van u, als relatie, verwachten. Op verzekeringen zijn polisvoorwaarden van toepassing. Voor overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening hanteren wij bovendien algemene voorwaarden.

Behoefte aan een persoonlijke kennismaking?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.