Open menu

Colpas PensioenConsultancy

Colpas PensioenConsultancy
Specialist op het gebied van pensioenconsultancy en werknemerscommunicatie

Onze werkwijze

Het uitgangspunt voor onze werkwijze is een samenwerking voor lange termijn. Een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds respect.

We vinden het belangrijk om onze relaties goed te leren kennen, zodat we weten wat onze klanten beweegt bij de bedrijfsstrategie die zij voeren en de doelstellingen die zij nastreven.

Zo is het voor pensioen altijd van belang om te weten wat het arbeidsvoorwaardenbeleid is, maar moet dat vervolgens altijd worden gezien in samenhang met veel andere factoren zoals de budgetteerbaarheid, personeelsbeleid en groeistrategie.

Colpas PensioenConsultancy werkt met heldere afspraken over de dienstverlening die de relatie wenst af te nemen en de vergoeding die daar voor wordt gevraagd. Deze afspraken worden op maat gemaakt. Ieder klant heeft namelijk zijn eigen specifieke wensen en doelstellingen. Wij houden van een persoonlijke benadering, en werken zeer doelgericht met korte rapportages en eenvoudig taalgebruik. Onze pro-actieve werkwijze is er op gericht om een optimale klanttevredenheid te bereiken.

Onze werkwijze bij een advies bestaat uit vier stappen:

  • Informeren & inventariseren
  • Analyseren & adviseren
  • Bemiddelen
  • Nazorg

Waar kunnen we u mee helpen?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.