Open menu

Colpas PensioenConsultancy

Colpas PensioenConsultancy
Specialist op het gebied van pensioenconsultancy en werknemerscommunicatie

Onze missie

Ons pensioenstelsel zal de komende jaren gaan veranderen. Politieke partijen, maar ook werkgevers- en werknemersorganisaties werken toe naar meer flexibiliteit en vrijheid voor werknemers.

Dat betekent ook meer verantwoordelijkheid voor de werknemers. Pensioen wordt nu nog erg vaak ingewikkeld gemaakt, iets wat naar onze mening helemaal niet hoeft. Onze missie is om onze relaties en de medewerkers van onze relaties voor te bereiden op deze veranderingen en daarbij te begeleiden. Dat betekent inzicht verschaffen en duidelijkheid geven, zodat werknemers zelf beslissingen kunnen nemen en zelf eventueel maatregelen kunnen treffen voor een onbezorgde 'oude dag'.

Het begrijpelijk maken van pensioen voor onze klanten en voor de medewerkers van onze klanten, is een belangrijke doelstelling van Colpas PensioenConsultancy. Het zal zorgen voor een bijdrage aan, en een grotere waardering voor, de arbeidsvoorwaarde pensioen. En goede communicatie is daarbij onmisbaar.

Waar kunnen we u mee helpen?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.